Infrormatikai rendszer

Az önkéntes tűzoltó egyesületek Egységes Digitális Rádiórendszerhez (EDR) történő csatlakozásának rendje.

2014. március 7-n életbe lépett a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint EDR VPN gazda szervezetnek az egységes digitális rádiótávközlő rendszer 52-es virtuális magánhálózat üzemeltetésésnek és használatának általános VPN szabályairól szóló 15/2014. számú főigazgatói intézkedés.

A vonatkozó jogszabályok (346/2010 (XII. 28.) korm. rendelet) és a VPN gazdai intézkedés alapján a nem hivatásos szervezet részére a – katasztrófavédelem hivatásos szervei által használt rádió rendszerhez való – csatlakozásnak menete:
A csatlakozni kívánt szervezet a vonatkozó kérelmeket a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságon keresztül kezdeményezni. Az Igazgatóság a szükséges dokumentumok kitöltése és elkészítése után a csatlakozási kérelmet jóváhagyásra továbbítja a BM OKF részére.

A csatlakozási kérelem elbírálásának eredményéről, vagy a hiányzó dokumentumok benyújtásáról a BM OKF írásban – az Igazgatóság útján – tájékoztatja a kérelmezőt.

A Katasztrófavédelem informatikai rendszere

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi / CXXVIII törvény életbe lépésével a tűzoltóságok a BM OKF irányítása alá kerültek. Ennek megvalósítása az informatikai területet is teljesen átformálta. Szükségessé vált a BM OKF, a megyei igazgatóságok és a tűzoltóságok egységes, kezelhető és ellenőrizhető hálózatának megteremtése, amely a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat létrejöttével megvalósult. E hálózat használata révén a teljes szervezet számára elérhetők a BM OKF által üzemeltetett központi szolgáltatások. Kiemelt fontosságú az említett szolgáltatások közül a döntéstámogató rendszer és a Káreseti Statisztikai Rendszer. Ez utóbbi alkalmazást az NTG végpontokkal nem rendelkező Létesítményi Tűzoltóságok Internet irányból tudják használni.


Hírek Pályázatok Kérdések és válaszok Elérhetőségek