Tűzvizsgálati eljárás

A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység.

A tűzvizsgálat célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási feltételek javítására.

Az I. fokú tűzvizsgálati hatósági eljárás lefolytatására jogszabályban meghatározott esetekben, hivatalból a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség jogosult. A jogszabály ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás megindítására a nem ad lehetőséget.

A II. fokú hatóság a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

Tűzvizsgáló
A katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője által kijelölt, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező személy.

Az eljárás megindításának okai:

  • a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
  • a tűzeset következtében haláleset történt,
  • a tűzeset minősített riasztási fokozata III-as vagy annál magasabb volt,
  • a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja.
Ügyintézési határidő:

Az eljárás ügyintézési határideje az első eljárási cselekmény (tűzvizsgálati helyszíni szemle) követő napon kezdődik, melyről az ismert ügyfeleket nyolc napon belül értesíteni kell.
Az ügyintézési határidő — a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről az a tűzoltóságról szóló törvény alapján — 45 nap, amelyet egy alkalommal, legfeljebb 45 nappal az eljáró hatóság vezetője meghosszabbíthat.

A tűzvizsgálat dokumentumai:
Az eljárás megállapításait az összefoglaló jelentés tartalmazza, amely a tűzvizsgálati rendeletben foglalt tartalommal készül (pl. a keletkezés körülményeinek, a terjedés megvalósulásának, a veszélyeztetettség kifejtése, további intézkedésre javaslatok stb.).

A tűzvizsgálati eljárás lezárásakor a hatóság a határozatot hoz, amely a Tűzvizsgálati jelentés. A Tűzvizsgálati jelentés röviden, tömören, közérthető formában tartalmazza a tűz keletkezésének ok-okozati összefüggéseit és a tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.

Tűzeseti hatósági bizonyítvány

A hatósági bizonyítvány tartalmát a tűzesettel összefüggésben végzett kötelező adatgyűjtés alapozza meg. Tűzeseti hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelmére a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség állítja ki a tűzeseti adatgyűjtő lapon, vagy a Tűzeseti/Műszaki Mentési Adatlapon rögzített adatok felhasználásával. A hatósági bizonyítvány kiállítása illetékköteles.


Hírek Pályázatok Kérdések és válaszok Elérhetőségek