Pár gondolat a tűzoltásvezetésről:

A tűzesetek és a műszaki mentések felszámolásakor a feladatok gyors, hatékony és szakszerű végrehajtásához szükség van egy tűzoltásvezetőre, aki egyszemélyi felelősként irányítja a beavatkozói állományt. Ők speciális ismeretekkel, nagy tapasztalattal rendelkeznek.

A tűzoltásvezetőnek felelősséget kell vállalnia a beavatkozó állomány biztonságáért, a mentendő személy(ek), ingatlanok, eszközök kimentésért. Egy-egy eseménynél sokszor 20-30 tűzoltó is dolgozik, akiknek a megosztott irányítására a tűzoltásvezető különböző beosztásokat szervezhet.

A tűzoltás, műszaki mentés során a tűzoltásvezető a tényleges „hatalom”: döntésre jogosult, a tűz oltásának egyszemélyi felelős vezetője, aki a feladatának ellátásához szükséges minden intézkedést megtehet. Tevékenységét írott és íratlan szabályok határozzák meg, a kihívások változásával a feladata is folyamatosan változik. Egy dolog azonban még ebben a dinamikus helyzetben is változatlan – felelős a káresemény szakszerű és gyors felszámolásáért, valamint a beavatkozó állomány biztonságáért. A tűzoltásvezető feladatait és kötelezettségeit a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet részletesen szabályozza.

Néhány a tűzoltásvezető kötelességei közül:

Meghatározza a vonulási útvonalat és a vonulási sorrendet, intézkednie kell a tűzoltás érdekében, a meghatározott riasztási fokozat szerinti erők és eszközök szakszerű alkalmazásáról és meg kell határoznia a tűzoltásban résztvevők védőfelszerelésének körét és használatát. Kijelöli a vezetési pontot, a tűzoltás vezetésének módját. Meg kell határoznia a tűz oltásával kapcsolatos feladatokat, ezek végrehajtásának sorrendjét, az alkalmazandó oltóanyagot, a tűz oltásának módját, a lehető legbiztonságosabb és az egészséget legkevésbé veszélyeztető munkavégzés feltételeit. Kérheti a terület lezárását a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelmi, a létesítményi tűzvédelmi szervezet tagjai, vagy más szervezetek és a polgári személyek bevonásával. Indokolt esetben gondoskodik a biztonsági zóna határának kijelöléséről, a kiürítés végrehajtásáról, a biztonsági zónán belüli mozgásról. De nem csak a mentő tűzvédelem területén kell bizonyítania széles látókörét, a tűzoltásvezető feladata intézkedni, javaslatot tenni anyagi, technikai, tűzvédelmi hatósági és szakfelügyeleti téren felmerült kérdések megoldására, valamint a tűzoltásban kiemelkedő munkát végzők munkájának elismerésére és a mulasztást elkövetők fegyelmi felelősségre vonására is. Ha a keletkezett tűznek nemzetgazdasági szempontból nincs jelentősége, vagy eloltásával nem tudnak értéket menteni, dönt – a gazdasági és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével – a tűz oltásáról vagy a teljes elégés felügyeletéről úgy, hogy a tűzesettel összefüggésben járulékos kár már ne keletkezzen.

A tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosultak körét a BM rendeleten kívül a Főigazgatói utasítással kiadott Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a szakmai képesítési követelményekről szóló rendelet tartalmazza az alábbiak szerint:

Beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületnél:

 • legalább tűzoltó szakképesítéssel (5 év önkéntes tűzoltó egyesületi, alkalomszerű létesítményi tűzoltó gyakorlat, vagy 3 év hivatásos-, önkormányzati-, főfoglalkozású létesítményi tűzoltó gyakorlat) és a ráépülő tűzoltás vezetői tanfolyami végzettséggel, vagy;
 • tűzoltó alaptanfolyam megléte (5 év önkormányzati-, létesítményi tűzoltó, vagy önkéntes tűzoltó egyesületi gyakorlat) és a ráépülő tűzoltás vezetői tanfolyami végzettséggel, vagy;
 • magasabb szakmai képesítéssel rendelkező szaktevékenységet végző személy.
Létesítményi tűzoltóságoknál:
 • rajparancsnok;
 • szolgálatparancsnok;
 • tűzoltási szakterület vezetője;
 • parancsnok-helyettes; és
 • a parancsnok.
Önkormányzati tűzoltóságnál:
 • rajparancsnok;
 • parancsnok-helyettes; és
 • a parancsnok.
Hivatásos tűzoltóságoknál:
 • szerparancsnok;
 • rajparancsnok;
 • szolgálatparancsnok;
 • tűzoltóparancsnok, és
 • a tűzoltóparancsnok által a tűzoltóság állományából megbízott olyan személy, aki tűzoltó szakképesítéssel, legalább szakmunkás bizonyítvánnyal és minimum 5 éves tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal rendelkezik.
Katasztrófavédelmi kirendeltségeknél:
 • a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője által az állományból megbízott személyek, akik felsőfokú tűzoltó szakképesítéssel és minimum 5 éves tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal rendelkeznek, és
 • a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
Katasztrófavédelmi igazgatóságoknál:
 • a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tiszti állománya;
 • a tűzoltósági főfelügyelő;
 • az igazgató által az állományból megbízott személy, aki felsőfokú tűzoltó szakképesítéssel és minimum 5 éves tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal rendelkezik; és
 • az igazgató.
BM OKF-nél:
 • főigazgató által az állományból megbízott személy;
 • főigazgató.

Az esemény kiterjedését és összetettségét tekintve a felszámoláshoz szükség lehet a tűzoltásvezetés megosztása, ami csoport irányítással, vagy vezetési törzs létrehozásával valósítható meg. Ezekben az esetekben a tűzoltásvezető megosztja a feladatokat, de továbbra is egyszemélyi felelősként irányítja a káresemény felszámolását.


Hírek Pályázatok Kérdések és válaszok Elérhetőségek