A tűzvizsgálati helyszíni szemle

A tűzvizsgálat kötelező tartalmi eleme a tűzvizsgálati helyszíni szemle. A tűzvizsgálat eredményessége alapvetően függ ettől az eljárási cselekménytől. A tűzvizsgálati eljárás megindításában fontos szerepe van a tűzoltásvezetőnek. Fel kell ismernie, hogy fennállnak-e az eljárás megindítására okot adó körülmény(ek), emellett intézkednie kell a megyei műveletirányítási ügyeleten keresztül a tűzvizsgáló értesítéséről, a kötelező adatgyűjtésről, a területet és a bizonyítékokat biztonságos, változatlan állapotban való megőrzéséről. A tűzoltásvezető feladata továbbá, hogy jelentésben rögzítse a helyszínre vonatkozó adatokat, információkat, helyszínrajzot és lehetőség szerint kép- és filmfelvételeket készítsen.

Tűzeseti helyszíni szemlét folytathat le:

  • BM OKF országos tűzvizsgálója
  • Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálata
  • Katasztrófavédelmi kirendeltség tűzoltósági felügyelője.
A tűzeseti helyszíni szemlét végző feladata, hogy a tűz keletkezési körülményeinek vizsgálata mellett a tűzoltással kapcsolatos, illetve a létesítési és használati szabályokra vonatkozó információkat is összegyűjtse.


Hírek Pályázatok Kérdések és válaszok Elérhetőségek