Beavatkozások értékelése, elemzése

A tűzoltás és a műszaki mentés befejezését követően a résztvevők tevékenységét minden esetben értékelni kell. Az értékelés történhet szóban és/vagy írásban: jelentés, szakterületi tanulmány, vagy komplex esettanulmány formájában.

Szóbeli értékelés:
Az értékelést az esemény helyszínén, illetve ha az erre nem alkalmas – pl. környezeti körülmények, idegenek jelenléte esetén – a bevonulás, és az újbóli készenléti állapot visszaállítását követően kell megtenni.
A tűzoltásvezető/mentésvezető az irányítása alá tartozó tűzoltók tevékenységét összességében és személyre szólóan is értékelje.
Az értékelés térjen ki:

  • a kiadott parancsokra és a parancsok végrehajtására;
  • az esemény helyszínén végzett tevékenységre;
  • az alkalmazott megoldások helyes vagy helytelen voltára;
  • a szakszerűtlen, kerülendő megoldásokra;
  • egyéni és kollektív védelem biztosítottságára,
  • híradó-ügyeletes munkájára.
A tűzoltásvezető/mentésvezető a beavatkozás tapasztalatairól tegyen szóban jelentést a parancsnoknak, vagy az általa megbízott személynek.

Jelentéskészítés:
Jelentést kell készíteni minden III-as, vagy annál magasabb riasztási fokozat elrendelése esetén, továbbá II-es fokozat elrendelésekor a Veszélyhelyzeti Felderítő Szolgálat/ Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport, továbbá vegyi konténer alkalmazása esetén, valamint a katasztrófavédelmi igazgató utasítására.

Szakterületi tanulmány:
A szakterületi tanulmány a káresettel kapcsolatban készülő, egy szakterületet érintő részletes elemzés, értékelés. Készítésére közvetlen utasítást adhat a főigazgató, a főigazgató-helyettes, az illetékes országos főfelügyelő, illetve a katasztrófavédelmi igazgató.

Komplex esettanulmány:
Készítésének célja olyan tűzoltási, műszaki mentési, megelőzési, tűzvizsgálati és katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak az ismeretek bővítésére, a beavatkozási feltételek javítására, és hozzájárulnak a tűzoltók, katasztrófavédelmi szakemberek képzéséhez, továbbképzéséhez.
Készítésére közvetlen utasítást a főigazgató, a főigazgató-helyettes, vagy az igazgató adhat.


Hírek Pályázatok Kérdések és válaszok Elérhetőségek