Köszöntjük a Szent Flórián Önkéntestűzoltó-portálon!

A portált azért hoztuk létre, hogy az önkéntes tűzoltók, az önkéntes tűzoltó egyesületek, illetve az önkéntes tűzoltók tevékenysége iránt érdeklődők naprakész információkat kapjanak a katasztrófavédelem, azon belül a polgári védelem, a tűzvédelem és az iparbiztonság szervezeteiről, ezek tevékenységéről, kiemelt hangsúlyt helyezve természetesen az önkéntesek munkájára.
Valamennyi, az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének jogi, személyi, anyagi és technikai feltételeit érintő információt igyekszünk ezen az oldalon megosztani. Emellett a portál lehetőséget biztosít arra is, hogy az önkéntes tűzoltói tevékenységgel kapcsolatos kérdéseik és javaslataik eljussanak azokhoz a szakemberekhez, akik azokra érdemben tudnak válaszolni.

Tisztelt önkéntes tűzoltók, kedves kollégáim!

Mint azt Önök, a tűzoltói szakma iránt elkötelezett emberek bizonyára nyomon követték, az elmúlt időszakban hatalmas átalakuláson ment keresztül a katasztrófavédelem, ezen belül is a tűzvédelem. 2010 és 2011 a helyzetértékelés, a változások előkészítésének éve volt. Ebben a munkában a szakma képviselői, köztük az önkéntesek és a szövetségek országszerte aktívan részt vettek, közvetlenül vagy tanácsadó testületeken keresztül. Rengeteg olyan javaslatot tettek, amelyek abban segítenek bennünket, hogy hatékonyabban végezzük a lakosság védelmét szolgáló feladatainkat. Ennek alapköve az is, hogy az idei évtől a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok az ország egészét lefedve végzik munkájukat, hiszen e nélkül nem garantálható az emberek és a vagyoni elemek biztonsága.

A 2012-ben életbe lépett változások megalapozása a tavalyi év egyik fő feladata volt. Minden lépésnél szem előtt tartottuk – annál is inkább, hiszen 2011 az önkéntesség éve volt –, hogy nem nélkülözhetjük az önkéntesek szakértelmét és elhivatottságát. Tudjuk ugyanakkor azt is, hogy munkájukhoz támogatásra van szükség. Anyagi és együttműködés terén nyújtható támogatásra egyaránt. Az önkéntes egyesületek többsége idén megállapodást kötött a helyi hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal, amely pedig mindent megtesz azért, hogy a területén működő egyesületek felkészülten és hatékonyan vehessenek részt a közbiztonságot szolgáló közös munkában.

Azt, hogy a katasztrófavédelem mennyire fontosnak tartja az önkéntes tűzoltók tevékenységét, bizonyítja a januárban megrendezett első országos találkozó is, amelyre minden egyesületet meginvitáltunk. Az esemény megmutatta, mekkora az az információs űr, amely az önkéntesek és a hivatásos szervezet között tátongott, miközben mindkét félnek hatalmas szüksége és persze igénye is van a párbeszédre.

Úgy gondolom, egyértelmű tehát, hogy szervezetünk a továbbiakban is számít a szakma valamennyi képviselőjére, köztük az önkéntesekre. A lakosság érdeke is ezt diktálja: az összehangolt munka a garanciája annak, hogy baj esetén az emberek a lehető leggyorsabban segítséghez jutnak. Érkezzen az hivatásos, önkormányzati, vagy éppen önkéntes tűzoltóktól. A hatályos jogszabályok egyértelművé teszik, hogy mikor kinek kell elsőként beavatkozni, a szakmai irányítás és ellenőrzés minden esetben a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok dolga. Azt, hogy a tűzoltók a riasztást követő legrövidebb időn belül elinduljanak, új, modern technikával felvértezett bevetésirányítási rendszer garantálja.

A lakosság érdekét szolgálja a már útjára indított őrsprogram is, amelynek révén 2014 végéig 65 katasztrófavédelmi őrsöt telepítünk az ország azon településeire, amelyek a legközelebb lévő hivatásos tűzoltóság számára is csak 25 percnél hosszabb idő alatt érhetőek el. Meggyőződésünk ugyanis, hogy az a város, falu, vagy tanya, ahova ennyi időn belül nem lehet eljutni legalább egy gépjárműfecskendővel, az védtelen. Ezt pedig nem engedhetjük! Abban, hogy belátható időn belül egy ilyen hely se legyen az országban, számítunk az önkormányzatok által fenntartott tűzoltóságok mellett az önkéntesekre, tehát Önökre is. Azokra, akik maguk határoztak úgy, hogy szabadidejükben őrzik saját lakókörnyezetük biztonságát.

Munkájukat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni kívánja. Ezért hoztuk létre a Szent Flórián Önkéntestűzoltó-portált is, amely reményeim szerint minél több, az eligazodást, a napi munkát segítő, első kézből származó információt nyújt.

Hogy ez valóban így legyen, ahhoz kérem közreműködésüket és javító szándékú gondolataikat, észrevételeiket!

Dr. Bakondi György
tűzoltó altábornagy, főigazgató
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tisztelt Tűzoltó Bajtársak!

Az önkéntes tűzoltó egyesületek a társadalom szempontjából olyan fontos közösségeket jelentenek, amelyek összetartó erejére és az általuk közvetített értékekre is támaszkodva, sikeresen lehet megfelelő választ adni korunk újabb és újabb civilizációs, illetve természeti veszélyeire.

A XXI. századdal együtt járó kockázatok csökkentése már nem lehetséges csak egy-egy, bármilyen jól kiképzett és felszerelt szervezet által, mert a különböző összetevőkből álló veszélyeket kizárólag széleskörű szakmai és társadalmi felkészítéssel, valamint összefogással lehet elhárítani.

Ezen összefogásban, bár irányadó szerepe és felelőssége van valamennyi hivatásos szervezetnek, de a végrehajtás nem nélkülözheti, sőt igényli az önkéntesek egyre hatékonyabb részvételét.

Tisztelt Bajtársak!

Az önkéntes tűzoltó portál egy újabb hídnak tekinthető az állami és az önkéntes, de azonos célok érdekében létrehozott szervezetek között, mert a párbeszéd, az új és időszerű információ kölcsönös biztosítása a záloga az előnyökön alapuló, ezáltal a lakosság, továbbá a gazdaság biztonságát szolgáló együttműködésnek.

Az említettek alapján javaslom és kérem felhasználni a portál által nyújtott lehetőségeket.

Dobson Tibor
tű. dandártábornok
elnök

dr. Bende Péter ny. tűzoltó vezérőrnagy
leköszönt elnök köszöntője


Hírek Pályázatok Kérdések és válaszok Elérhetőségek