Megkülönböztető jelzés

Megkülönböztető jelzés igénylésének menete önkormányzati tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek járműveire

Jogszabályi háttér
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályait a 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (továbbiakban: IRM rendelet) tartalmazza.

Nem kell hatósági engedély:
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság, a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló), gépjárműveire.

Feliratozás:
1996. évi XXXI. tűzvédelmi törvény 39. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati és a létesítményi tűzoltó, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület tagja a hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rangjelzést nem használhat, illetve gépjárművön csak az önkormányzati, illetve létesítményi tűzoltóság feliratot helyezheti el, az önkéntes vagy létesítményi tűzoltóság bejegyzett elnevezésével.

Az IRM rendelet 6. § (1) bekezdése alapján „a megkülönböztető jelzést adó készülék - a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével - csak olyan gépjárműre szerelhető fel, amelynek üzemeltetőjét, továbbá - az önkéntes tűzoltó egyesület és a létesítményi tűzoltóság kivételével - üzemeltetési célját a gépjárművön felirattal, jelzéssel jól látható és olvasható módon megjelölik.

Megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez hatósági engedély szükséges:
az IRM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja alá tartozó gépjárművek kivételével a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és az önkormányzati tűzoltóságok ügyintézői, parancsnoki, stb., valamint a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek gépjárműveire.

Hatósági engedély kérvényezésének menete
1. kérelmet kell benyújtani a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) Műszaki Főosztály részére;
2. a BM OKF Műszaki Főosztály megvizsgálja a kérelmező jogosultságát;
3. a BM OKF Műszaki Főosztály továbbítja az iratokat az engedélyező hatóság részére;
4. ha valamely adat hiányzik, a BM OKF Műszaki Főosztály hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

A kérvényezés dokumentumai
1. kérelem megkülönböztető jelzés használatára a BM OKF Műszaki Főosztályának címezve;
2. kérelem a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezésére az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóságnak címezve;
3. forgalmi engedély másolata;
4. érvényes műszaki adatlap másolata;
5. a megkülönböztető jelzés felszerelésének és használatának indokoltságát igazoló okiratok másolata (alapszabály másolata);
6. 2012. január 01. utáni érvényes együttműködési megállapodás;
7. érvényes PÁV I. határozat;
8. PÁV I. határozattal rendelkező személy vezetői engedélyének másolata;
9. a gépjármű tételes málhalistája;
10. a gépjármű fényképei (oldalról és elölről úgy, hogy a rendszám is látható legyen);
11. illetékbélyeg, vagy illetékmentességi nyilatkozat.

Díjköteles útszakaszok díjmentességével kapcsolatos információi

Autópálya használat, „matrica” esetén nem kell díjat fizetni:
1. a Magyar Honvédség és Magyarország rendvédelmi szervei által üzemben tartott gépjárművek után;
2. a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon szolgálatot teljesítő külföldi fegyveres erők gépjárművei;
3. a díjköteles útszakaszt kezelő társaság által üzemben tartott, kezelői feladatokat ellátó gépjárművek után;
4. a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést a díjköteles útszakaszon való haladás közben használják, továbbá
5. a kárelhárításban részt vevő, megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű által felvezetett, zárt konvojban haladó gépjárművek után.

E-útdíj fizetése:
2013. július 1-jétől kötelező Magyarországon az E-útdíj fizetése a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművekre.

"Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. Törvény 9. § (1) alapján, az útdíjfizetési és bevallási kötelezettség nem terheli::

e) a megkülönböztető jelzés használatára jogosultat a Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést az útdíjköteles elemi útszakaszon való haladás közben használják-e,

f) a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjárművek üzemeltetőit, ezen feladatok ellátása során, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes vagy köteles polgári védelmi egységek tagjait az elrendelt gyakorlat során igénybe vett gépjárművek után"

Jogosultság kérelmezésének menete
1. A jogosultak kizárólag azokkal a gépjárműveikkel használhatják térítésmentesen a díjköteles útszakaszt, amelyek forgalmi rendszámát a jogosultság igazolásával előzetesen írásban vagy elektronikusan a bejelentették.
2. A díjmentességet az arra jogosultnak a jogosultság megszerzésekor azonnal és minden év január 10-ig fel kell terjesztenie az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság útján a BM OKF Műszaki Főosztályára.
3. A BM OKF Műszaki Főosztálya 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet hatálya alá tartozó járművek esetében a kérelmeket továbbítja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (továbbiakban: KEKKH) részére, a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek esetében rögzíti az Útdíj mentességi nyilvántartó rendszerben.


Hírek Pályázatok Kérdések és válaszok Elérhetőségek