Közbiztonsági referensek

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (katasztrófavédelmi törvény) és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011 (XI. 10.) kormányrendelet létrehozza a közbiztonsági referens intézményét. A közbiztonsági referens a megújult egységes katasztrófavédelem olyan új eleme, amely a helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok ellátásában kap kiemelkedő szerepet.
A közbiztonsági referens a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, a helyreállítás szakmai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi feladataiban működik közre.
A közbiztonsági referens olyan köztisztviselői jogviszonyban álló személy, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és legkésőbb a kijelölését követő 90 napon belül eredményesen elvégzi a közbiztonsági referensi tanfolyamot, arról vizsgabizonyítványt szerez. A referenst a polgármester jelöli ki a katasztrófavédelmi szempontból egyes és kettes osztályba sorolt településeken. Kiválasztásakor fontos szempont a helyismeret, a személyes kompetenciák közül pedig a szervezési, koordinációs és együttműködési képesség.
A közbiztonsági referens mindennapi munkáját a település polgármestere mellett, annak hivatalában végzi, így elhelyezéséről és a munkakörülmények, egyéb feltételek biztosításáról a polgármester gondoskodik. Működési területe a település közigazgatási területe. Napi feladatait részben a polgármester határozza meg, de szakmai iránymutatást elsődlegesen a katasztrófavédelmi kirendeltség (iroda) vezetője ad számára.

A BM OKF főigazgatójának 9/2013. számú utasítása alapján az újonnan kinevezett közbiztonsági referensek, valamint helyetteseik felkészítése folyamatos.


Hírek Pályázatok Kérdések és válaszok Elérhetőségek