A polgárőrségről

A polgárőrség egyesülési jog alapján létrejött társadalmi szervezet, amelynek célja Magyarország közbiztonságának fenntartása és növelése.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) felismerte az önkéntes szervezetek jelentőségét, már 2001-ben együttműködési megállapodást írt alá az Országos Polgárőr Szövetséggel (a továbbiakban: OPSZ). Az elmúlt években bekövetkezett események bizonyították a közös munka hatékonyságát, az eredményes együttműködésre mind a mentési, védekezési, mind a helyreállítási időszakból hozhatók példák. A vörösiszap-katasztrófa mentési, kárelhárítási periódusában a rendvédelem és a honvédelem mellett a polgárőrök is mentették a bajbajutottakat. Szintén komoly segítséget nyújtottak a polgárőrök a helyreállítás, újjáépítés időszakában Borsodban, Kolontáron és Devecseren is a terület zárásában, a vagyonvédelemben.

A katasztrófavédelem és a polgárőrség kapcsolatát, együttműködését 2011-ben a változások jellemezték, azok révén javult a lakosság biztonsága. A két szervezet az önkéntesség évében az elmúlt tíz év változásait tükröző új, magasabb színvonalú együttműködési megállapodást kötött.

A közösen kialakított együttműködési megállapodás egy esetleges katasztrófaveszély során elősegíti a rendelkezésre álló erők hatékonyabb elosztását, felhasználását. Katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén a polgárőr erők segítik a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását, valamint közreműködnek a közbiztonság fenntartásában, a kiürített területeken hátrahagyott ingóságok őrzésében. Az együttműködési megállapodás külön kitér a 2011. január 21-én aláírt Országos Bevetésirányítási Tervre is.

Az együttműködés nem csupán bekövetkezett események kezelésére, hanem a megelőző munkára is kiterjed. Új elemként jelenik meg a polgárőrök bevonása a potenciális katasztrófaveszélyek feltárásába, a szövetség tagjai az észlelt, megfigyelt rendellenességeket összegyűjtik, azokat továbbítják az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szervek felé.

A felkészülés időszakában elengedhetetlen a lakosság megelőzési tájékoztatása, az OPSZ elősegíti, hogy a BM OKF területi és helyi szervei katasztrófaveszélyekről, és azok várható hatásairól szóló tájékoztatói eljussanak tagjaihoz. A védekezés időszakában megvalósuló sikeres együttműködés érdekében a megelőzés időszakában a katasztrófavédelmi szakemberek igény szerint gondoskodnak az érintett polgárőr vezetők általános katasztrófavédelmi felkészítéséről is.

A katasztrófavédelem nemzeti ügy, nem lehet egyetlen ágazat, szervezet feladata. Szervezeteink kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak mind a megelőzés, felkészülés, mind a végrehajtás időszakában. Együttműködésünk hozzájárul egymás munkájához, a célkitűzések megvalósításához, a lakosság élet- és vagyonbiztonságához.


Hírek Pályázatok Kérdések és válaszok Elérhetőségek