Kérdések és válaszok

Kérdése van? Ide kattintva elküldheti a szerkesztőknek.

1) "Használhatjuk-e még a régebben rendszeresített védőruhákat és eszközöket?"

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületekre (a továbbiakban: ÖTE) nem minden esetben vonatkozik az, hogy a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységeik során rendszeresített tűzoltó-technikai termékeket használjanak.

A hivatalos értesítő 2012. évi 11. számában megjelent, az „önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól” szóló 4/2012. (III. 1.) számú főigazgatói utasítás alapján, azok az ÖTE-k, amelyek együttműködési megállapodást kötnek Hivatásos Tűzoltóságokkal, azok az alapszabályban vállalt tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendszeresített és bevizsgált felszerelésekkel végezhetik.

A 4/2012.(III.1.) BM OKF Főigazgatói utasítás végrehajtáshoz a tűzoltósági főfelügyelő 1635-1/2012/ÁLT. számú és az 1635-2/2012./ÁLT. számú ügydarabokban részletesen meghatározta a HTP-ÖTE közötti Együttműködési Megállapodás megkötésének szabályait, mely a Szent Flórián Portálon megtalálható. Azon ÖTE-k, amelyek a 3. számú minta alapján kötnek együttműködési megállapodást a HTP-kal, azoknak rendszeresített eszközöket kell használni. Amelyek az 1. és 2. számú melléklet szerint kötnek együttműködési megállapodást, azoknak nem kötelező a rendszeresített eszköz használata.

A BM OKF honlapján (www.katasztrofavedelem.hu) megtalálható a rendszeresített tűzoltó-technikai eszközök, felszerelések listája.

Ha a listában nem szerepel az ÖTE által használt eszköz, védőfelszerelés, akkor azt jeleznie kell annak a HTP-nek, amellyel együttműködési megállapodást kötött.

2) "Hol lehet jelentkezni a PÁV minősítéssel kapcsolatban az OKF által működtetett pszichológiai alkalmasság-vizsgálóhely vizsgálataira?"

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III.25.) BM rendelet – melynek hatálya az 1. § c) pont szerint az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjaira is kiterjed – 16. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: "A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületeknél megkülönböztető jelzést használó járművek vezetőinek pszichológiai alkalmasságát a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban előírt, vagy a BM OKF által működtetett pszichológiai alkalmasság-vizsgálóhely állapítja meg."

A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendeletben a pályaalkalmassági vizsgálatot a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatósága a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint folytatja le. Az Igazgatóság a pályaalkalmassági vizsgálatba belföldi jogsegély keretében bevonhatja az NKH külön jogszabály szerint területileg illetékes regionális igazgatóságát.

Az OKF által működtetett pszichológiai alkalmasság-vizsgálóhely jelenleg a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központja (1021, Budapest, Budakeszi út 45.). A vizsgálatokra bejelentkezni a 459-24-39-es telefonszámonlehet. A jelentkezés feltétele érvényes 2-es csoportú orvosi alkalmassági minősítés – a jogosítványban 102-es kóddal szerepel -, melyet háziorvos, foglalkozás-egészségügyi orvos adhat ki. A vizsgálati díj befizetését igazoló csekktőszelvény, illetve két éves folyamatosan hatályos vezetői engedély.

A BM OKF Főigazgató 94/2011. sz. intézkedés alapján az OKF által működtetett pszichológiai alkalmasság-vizsgálóhely által végzett vizsgálatok térítéskötelezettek. A vizsgálatok díja személyenként bruttó 6000 Ft, amelyet a BM OKF GEK számlájára (10023002-00294298-00000000) a vizsgálat megkezdése előtt át kell utalni és a befizetésről szóló bizonylatot a vizsgálatok lefolytatását megelőzően be kell mutatni. A csekken a „megbízás (befizetés) jogcíme” alatt, illetve átutalásnál a „közlemény” rovatban fel kell tüntetni a „PAV díj” kifejezést, valamint a vizsgálatra küldött személy(ek) nevét. Az OKF által működtetett pszichológiai alkalmasság-vizsgálóhelyen megszerzett PÁV minősítés kizárólag a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megkülönböztető jelzést használó járműveinek vezetésére jogosítja fel az érintettet.

3) "Mi az a felirat, ami nem megtévesztő és elhelyezhető (Önkéntes egyesületek gépjárműveinek feliratozásával kapcsolatban)?"

Az 1996. évi XXXI. tűzvédelmi törvény 39. § (3) alapján: "Az önkormányzati és a létesítményi tűzoltó, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület tagja a hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rangjelzést nem használhat, illetve gépjárművön csak az önkormányzati, illetve létesítményi tűzoltóság feliratot helyezheti el, az önkéntes vagy létesítményi tűzoltóság bejegyzett elnevezésével."

4) "Milyen kivitelben kell készülnie a feliratnak?"

Nincs normatív szabályozás. A fényvisszaverő felirat a vonatkozó jogi szabályozás szerint (6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről) nem megengedett.

5) "Hogyan lehet valaki önkéntes tűzoltó?"

Önkormányzati tűzoltósparancsnokságon (ÖTP), vagy önkéntes tűzoltó egyesületnél (ÖTE) lehet valaki önkéntes tűzoltó. A Szent Flórián portál (a továbbiakban: Portál) Nem hivatásos tűzoltóságok oldalán megtalálható az ÖTP-k és az ÖTE-k elérhetősége.
Tűzoltás, műszaki mentési tevékenység végzése mindkét esetben szakmai és egészségügyi feltételekhez kötött.
Részletesen a Portál Jogszabályok oldalon "Az önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó jogszabályok és azok magyarázata" pontban szerepel.
ÖTP esetében az önkéntes tűzoltói jogviszonyt az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI.18.) Korm. rendelet 7. §-a szabályozza.


Hírek Pályázatok Kérdések és válaszok Elérhetőségek