Közgyűlés a velemi és pápóci önkéntes tűzoltóknál
2019. március 25. 02:03
A szombathelyi és sárvári hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal együttműködő egyesületek közül március 23-án Velem és Pápóc településeken tartottak közgyűlést

A velemi önkéntes tűzoltóknál az elmúlt esztendőt Sztanics Benjamin parancsnok értékelte. Beszámolójában kitért a beavatkozásaikra, a pályázaton 2018-ben nyert tűzoltó szakfelszerelésekre, valamint a 2019-as év terveire. A pénzügyi beszámolót a tisztújítás követte. Szombattól az egyesület új elnöke Putyora Roland, az egyesület parancsnoka Koczor István lett. A közgyűlésen részt vettek a környező települések önkéntes tűzoltó egyesületek vezetői, amelyen felszólalt Seper András tű. ezredes, a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese valamint Göncz Szabolcs tű. alezredes Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka, akik az elmúlt év szakmai munkáját értékelve kiemelte, hogy a Kőszeg-hegyalján működő számos egyesület között a velemi is letéteményese az állampolgárok tűzbiztonsága érdekében végzett munkának. A parancsnok biztatta őket az idei év pályázati lehetőségeinek kihasználására, melyhez szakmai segítséget is ígért.

Fotó: Göncz Szabolcs tű. alezredes, Szombathelyi HTP

A pápóci önkéntes tűzoltóknál Nováky Ernő elnök tartotta meg pénzügyi beszámolóját a 2018-es évről, amit a közgyűlés elfogadott, majd ismertette 2019-as évre tervezett feladatokat. Az egyesület parancsnoka Nagy Balázs tájékoztatta a tagságot a 2018-es évben végrehajtott szakmai feladatokról, ismertette az egyesület kárfelszámolási tevékenységét, majd kitért a 2019-as év feladatira. Az egyesület főbb feladatának meghatározta a tagság folyamatos képzését, valamit az új gépjárműfecskendőn található tűzoltó szakfelszerelések készségszintű használatának elsajátítását. A közgyűlésen részt vett a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka, Csende Sándor tű. őrnagy, aki megköszönte az önkéntes tűzoltók önzetlen, településükért és lakókörnyezetükért végzett szolgálatot.

Fotó: Pápóc ÖTE


Forrás és kép: http://vas.katasztrofavedelem.hu/hirek/4154

vissza...


Hírek Pályázatok Kérdések és válaszok Elérhetőségek