A CTIF Magyar Nemzeti Bizottság felépítése, tevékenysége

A Nemzetközi Tűzoltó Szövetség 1900-ban, a Világkiállítás idején alakult meg Párizsban a tűzoltó szakma és más szakemberek összefogása céljával.

A szervezet 1946-tól 2005-ig a Comité Technique International de Prévention et d’Extinction du Feu – Nemzetközi Tűzmegelőzési és Tűzoltási Műszaki Bizottság –elnevezést használta, ennek rövidítése: CTIF.
2005-ben a szervezet elnevezése: International Association of Fire and Rescue Services – Tűzoltóságok és Mentést Végző Szervezetek Nemzetközi Szövetsége – lett a CTIF rövidítés meghagyása mellett.
2010-től az alapszabály értelmében a szervezet jogi formája már nem szövetség, hanem egyesület: Tűzoltóságok és Mentést Végző Szervezetek Nemzetközi Egyesülete, a CTIF rövidítést továbbra is meghagyták.

Magyarország is az alapító tagok között volt. A magyar küldöttséget Gróf Széchenyi Viktor, a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség elnöke vezette.

A CTIF hivatalosan bejegyzett, az ENSZ-nél nyilvántartott nemzetközi szervezet, tevékenységét alapszabálya és ügyrendje alapján végzi.
A szervezet alapszabályban rögzített célja, hogy tagjai a tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás és mentés terén szerzett tapasztalataikat kicseréljék.

A CTIF állandó székhelye az alapszabály szerint Párizs, a főtitkárság székhelye Berlinben van. A szervezet tanácskozásain hivatalosként az angol, német, francia, esetenként az orosz nyelvet használják.

A CTIF-nek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai vannak. A CTIF rendes tagjai csak országok lehetnek, ezek nemzeti bizottságukkal képviseltetik magukat a szervezetben. A pártoló tagok magánszemélyek, intézmények, gazdálkodó szervezetek, egyesületek lehetnek, akik, illetve amelyek elsősorban anyagilag támogatják a CTIF-et. Tiszteletbeli taggá a CTIF küldöttértekezletének döntésével válhat az, aki a CTIF-nek különleges érdemeket szerzett, többségük korábban a szervezet vezetésében töltött be valamilyen funkciót.

2011-ben 39 rendes és 53 pártoló tagja volt a szervezetnek.
A tiszteletbeli tagok között megtalálhatók a korábbi magyar alelnökök is.

A rendes és a pártoló tagok tagdíjat fizetnek, a rendes tagok az ország lakosságának megfelelő arányban. A Magyar Nemzeti Bizottság tagdíja jelenleg 1350 EUR.

A CTIF szervezetei: küldöttértekezlet, végrehajtó bizottság és az elnök.
A CTIF munkáját a végrehajtó bizottság koordinálja. A végrehajtó bizottság tagja az elnök, a főtitkár, a főpénztáros és (jelenleg) hat alelnök, akik régiók szerint képviselik a tagországokat, illetve a pártoló tagok képviseletében egy fő.
Az elnököt a küldöttértekezlet választja négy évre, egyszer újraválasztható. A főtitkárt és a főpénztárost a küldöttértekezlet választja négy évre, egy alkalommal esetükben is megengedett a hosszabbítás. Az alelnököket a küldöttértekezlet választja négy éves időtartamra az elnökválasztás évét követő második évben, és évente erősíti meg őket tisztségükben: újraválasztásuk egyszer megengedett.

A végrehajtó bizottság tagja csak tűzoltói, mentési szervezetben aktív szolgálatot ellátó vagy ilyen jellegű szövetség tagja, 65. életévét be nem töltött tűzoltó lehet. A végrehajtó bizottság évente három alkalommal ül össze.
A végrehajtó bizottság legfontosabb feladatai közül néhány:

 • azon igazgatási kérdések megvitatása, amelyek nem a küldöttértekezlet hatáskörébe tartoznak,
 • a küldöttértekezlet határozatainak végrehajtása,
 • képviselők kijelölése más nemzetközi szervezetekbe,
 • tagfelvételi kérelmek, kizárási ügyek megvizsgálása.

A küldöttértekezlet az elnökből és a tagországok nemzeti bizottságának küldötteiből áll. Évente egyszer ülésezik. Egyik legfontosabb feladata például azon szakterületek meghatározása, amelyekkel a tagság, illetve a megalakult bizottságok behatóbban foglalkoznak.

A CTIF kétévente szimpóziumot rendez, ahol a legaktuálisabb témákat tárgyalják meg a résztvevők.
A CTIF kétévente ifjúsági tűzoltó versenyt szervez a hagyományok ápolása céljából, négyévente pedig felnőtt tűzoltó versenyt rendeznek.

A CTIF a legfontosabb szakterületeivel kapcsolatos feladatokra bizottságokat hoz létre. Jelenleg az alábbi bizottságok tevékenykednek:
 • CTIF Nemzetközi Versenybizottság
 • CTIF Ifjúsági Vezetők Bizottsága
 • CTIF Repülőterek Tűzoltóságai és Műszaki Mentési szolgálatai Bizottság
 • CTIF Tűzoltóságok Orvosi Szolgálata Bizottság
 • CTIF Erdőtüzek Bizottság
 • CTIF Veszélyes Anyagok Bizottság
 • CTIF Tűzoltóságok és CTIF Történeti, Múzeumi és Dokumentációs Bizottság
 • CTIF Európa Bizottság
 • CTIF Tűzmegelőzési Bizottság
 • CTFI Statisztikai Központ Munkacsoport
 • CTIF Duna-menti Országok Munkacsoport
 • CTIF Önkéntes Tűzoltók Munkacsoport
 • CTIF Oktatás és Kiképzés Munkacsoport
 • CTIF Nők a Tűzoltást és Mentést végző Szervezeteknél Munkacsoport

Ezek a bizottságok ajánlásokat fogalmaznak meg a tagországok részére, amelyek nagyon fontosak a tűz- és katasztrófavédelem világviszonylatban egységes kezelése érdekében. Hazánk ezért arra törekszik, hogy a legtöbb bizottság munkájában aktívan részt vegyen.

A CTIF jelenlegi tisztségviselői

 • Elnök: Ralf Ackermann (Németország) – megbízott elnök.
 • Főtitkár: Michel Bour (Franciaország)
 • Pénztáros: Laurent Wehrli (Svájc)
 • alelnökök:
  • Aleksander Chuprian (Orosz Föderáció)
  • Dannis T. Davis (Egyesült Királyság)
  • Tore Eriksson (Svédország)
  • Luther Fincher (USA)
  • Ante Sanader (Horvátország)
  • Markéta Strzinková (Csehország)

Magyarország hosszú évekig delegált alelnököt a Nemzetközi Tűzoltó Szövetségbe. Íme a magyar alelnökök listája:

Varga Károly ny. tű. vőrgy. 1983 - 1987
Dr. Héra Attila ny. tű. vőrgy. 1987 - 1991
Dr. Jókai Oszkár ny. tű. vőrgy. 1991 - 1999
Dr. Bleszity János tű. vőrgy. 1999 - 2007

A CTIF Magyar Nemzeti Bizottsága (CTIF MNB) 2011-ben alakult újjá, tagjai:

 • BM OKF
 • Magyar Tűzoltó Szövetség
 • Hivatásos Tűzoltóságok Országos Szövetsége (2011. december 31-én megszünt)
 • Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége
 • Létesítményi Tűzoltók Szövetsége

A CTIF MNB elnöke: Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő. A CTIF MNB alelnöke: Dr. Bleszity János ny. tű. vezérőrnagy.
A CTIF MNB titkára Potoczky Andrea tű. alezredes (BM OKF Nemzetközi Főosztály)

A CTIF MNB évente kétszer ülésezik. A CTIF MNB-on belül biztosított az információáramlás; a bizottsági ülésekről a küldöttek beszámolnak, az útijelentéseket köröztetjük.

A CTIF MNB a CTIF szakmai bizottságaiba és munkacsoportjaiba az alábbiak szerint delegál képviselőket:
CTIF Nemzetközi Versenybizottság MTSZ és LÖTOSZ
CTIF Ifjúsági Vezetők Bizottsága LÖTOSZ
CTIF Repülőterek Tűzoltóságai és Műszaki Mentési szolgálatai Bizottság BM OKF
A CTIF Tűzoltóságok Orvosi Szolgálata Bizottság jelenleg nincs képviselő
CTIF Erdőtüzek Bizottság BM OKF
CTIF Veszélyes Anyagok Bizottság BM OKF és LTSZ
A CTIF Tűzoltóságok és CTIF Történeti, Múzeumi és Dokumentációs Bizottság jelenleg nincs képviselő
CTIF Európa Bizottság BM OKF Nemzetközi és Jogi Főo.
CTIF Tűzmegelőzési Bizottság BM OKF és MTSZ
A CTFI Statisztikai Központ Munkacsoport Nincs szükség képviseletre, a kérdőív visszaküldését a BM OKF végzi.
CTIF Duna-menti Országok Munkacsoport BM OKF
CTIF Önkéntes Tűzoltók Munkacsoport MTSZ
CTIF Oktatás és Kiképzés Munkacsoport BM OKF
CTIF Nők a Tűzoltóságoknál és a Mentést végző Szervezeteknél jelenleg nincs képviselet

Hírek Pályázatok Kérdések és válaszok Elérhetőségek